İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ 
Levent KÜRKÇÜ


İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİ 
 
ÜNVANLAR ADET
İlçe Müdürü (Tedviren İl Müd Yrd.) 1
İlçe Müdür V. (Mühendis) 1
Mühendis 27
Mühendis  ( Aylıksız izinli ) 1
Veteriner Hekim 10
Veteriner Hekim ( Aylıksız İzinli) 1
Veteriner Hekim (Geçici Görevli) 2
Veteriner Hekim ( Kalecik İlçe Müdür V.) 1
Veteriner Sağlık Teknikeri 1
Tekniker 5
 

ARAZİ VERİLERİ 
Arazi Cinsi Alanı(ha) Oran(%)
Tarım 58115 25,00%
Çayır-Mera 12617 5,43%
Toplam Dışı 161688 69,57%
Toplam 232420  100,00%
 
 
HAYVAN SAYILARI ve YAPILAN UYGULAMALAR
Hayvan Cinsi Sayısı Programlı Yapılan Aşı Aşı Sayısı
Büyükbaş 2273 Şap Aşısı 2351
Küçükbaş 7200 Şap Aşısı 1625
Arı Kovanı
446 adet sabit
1336 adet gezgin
-- --
 
 

Adres: Şehit Cem ERSEVER Cad. No: 27 Tarım Kampüsü İçi Y. Mahalle/ANKARA