İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ 
 
Yenimahalle Malmüdürü Mustafa CAZOĞLU olup, kurumda 1 Müdür, 3 Müdür Yardımcısı, 4 Uzman, 2 Araştırma Görevlisi, 17 V.H.K.İ., 2 Yardımcı Personel, 1 Geçici Personel hizmet vermektedir.
 
Adres: Ragıp Tüzün Cad. No:144 Yenimahalle/ANKARA
Telefon: (0312) 315 69 81