İNSAN HAKLARI NELERDİR?
 
   İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır; başkası tarafından verilen bir söze ya da teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir. İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur.          İnsan onuru ve eşitlik, insan hakları fikrinin merkezinde yer alan iki temel değerdir. Bütün insanların eşit olması, insan haklarını evrensel kılar.Ayrım gözetmeksizin herkes insan haklarına sahiptir.          İnsan hakları bizim için vardır ve insan haklarının tümüne saygı duyulması bizim hakkımızdır. Kişisel haklarımız, fiziki ve ahlaki bütünlüğümüzü korur ve kişilerin kendi düşünce, din ve inançlarını korumalarına izin verir.          Medeni haklarımız, yasal ve siyasal sistem içinde keyfi uygulamalara maruz kalmamamızı sağlar.          Siyasi haklarımız toplumsal yaşama katılmak için gerekli olan haklarımızdır.          Ekonomik haklar, yalnızca çalışma hakkını, yeterli yaşam standardına sahip olma hakkını, konut hakkını ve emeklilik hakkını içermez. Aynı zamanda insan onurunun korunması için maddi güvencenin gerekli olduğunu, anlamlı bir işin yokluğu ya da yeterli bir barınağa sahip olmama durumunun insan onurunun zedelenmesine yol açtığını kabul eder.          Sosyal haklarımız toplumsal yaşama tam katılım için gerekli olan haklardır. Öncelikli olarak eğitim hakkını, aile kurma ve sürdürme hakkını, sağlık hakkını, ayrımcılıktan korunma hakkını içerir.          Kültürel haklar, kendi kültürel birikimi ile toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma hakkını ve bu kültürü gelecek nesillere aktarabilmek için eğitim hakkını kapsar.          Hepimiz insan haklarını korumalıyız. Koruyucu sistemler bizim için vardır. Biz de bunları kullanmalı ve gelişimine katkıda bulunmalıyız.
 
 
İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU MEVZUATI
 
   Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere, "İlçe İnsan Hakları Kurulu" kurulmuş olup; iş ve işlemlerini 23/11/2003 tarih ve 25298 Resmi Gazete'de yayımlanan İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik  ine uygun olarak yürütmektedir.  

 
 
 
İLÇE İNSAN HAKLARI KURUL ÜYELERİ
 
 
AD-SOYAD ÜNVANI İLETİŞİM
Selda DURAL Yenimahalle Kaymakamı 327 01 01
Erhan ARAS Belediye Başkan Yardımcısı 344 02 04
Av. Rüveyda İPEKBAŞ AK Parti İlçe Başkanlığı Temsilcisi 346 27 27
Erol AŞÇI MHP İlçe Başkanlığı Temsilcisi 336 54 71
Lale BEKTAŞ CHP İlçe Başkanlığı Temsilcisi 315 86 94
Onca ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi Araş.Grv. 202 24 30
Dr. Elif ÖZER Doktor 343 21 64
İrfan ÇİNKAYA Ankara Hurdacılar Esnaf Odası Başkanı 396 31 56
Bahri KÜPELİ Yenimahalle Gazetesi Sahibi 343 48 48
Mustafa ERTÜRK Susuz Mahalle Muhtarı 366 72 67
Nurgül ÖZDİLLİ Okul Aile Birliği Üyesi --
Asım ALTUN Toplumsal Düşünce Derneği Üyesi 230 34 94
Bünyamin ARSLAN GİMAT Derneği Müdürü 397 55 44
 
 
 
Halkla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri Komisyonu
 
Hayriye Suzan CANIŞEN Komisyon Üyesi
Osman KESİMAL Komisyon Üyesi
Nur KAVAK Komisyon Üyesi
 
 
 
İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilinci Geliştirme Komisyonu
 
Hayriye Suzan CANIŞEN Komisyon Üyesi
Emriye KAMACI Komisyon Üyesi
Melek KAPLAN Komisyon Üyesi
 
 
 
İnsan Hakları İhlalleri Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
 
Hayriye Suzan CANIŞEN Komisyon Üyesi
 Neşe KAZAK Komisyon Üyesi
Bülent SUKUŞU Komisyon Üyesi