İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kaymakamlık bürolarının kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununu ile 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan 10/09/1988 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/1989 tarihinde yürürlüğe giren “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

PERSONELLER
 
Yazı İşleri Müdürü: Hayriye Suzan CANIŞEN
 
YAZI İŞLERİ BÜRO
Yazı İşleri Şefi: Osman KESİMAL  (Şef)
Yazı İşleri Memurları:
Züleyha ALKIŞ                       (V.H.K.İ.)
Ferdi KIZILAĞAÇ                   (V.H.K.İ.)
Zeynep Alev PINARBAŞI       (V.H.K.İ.)

HUKUK İŞLERİ BÜRO
Hukuk İşleri Şefi: Neşe KAZAK                       (Şef)
Hukuk İşleri Memur: Eda ŞAHİN ERGÜR       (V.H.K.İ.)

MAHALLİ İDARELER BÜRO
Mahalli İdareler Şefi: Emriye KAMACI             (Şef)
Mahalli İdareler Memur: Bülent SUKUŞU        (Bilgisayar İşletmeni)

BİLGİ İŞLEM BÜRO
Bilgi İşlem Şefi: Osman KESİMAL                               (Şef)   
Bilgi İşlem Memur: Melek SAF                                     (Bilgisayar İşletmeni)
Bilgi İşlem Memur: Yasemin Derya NACAROĞLU      (Programcı)

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BÜRO
Memur : Ayten AKAN                                (V.H.K.İ.)
Memur : Yasemin KARATAŞ                    (V.H.K.İ.)
Memur :Nur KAVAK                                  (Bilgisayar İşletmeni)
Memur :Ahmet Zekai GÖKSU                   (Teknisyen)
Memur : Ahmet Mustafa YEŞİLYURT       (İşçi)
Memur :Betül YAKAN                                (Raportör)
Memur :Eda BULUT YAVUZ                     (Raportör)
Memur :Ecem ÇAKIRLI                             (Raportör)