LOKAL MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 
1-Kaymakamlık Makamına Dilekçe,
2-Yönetim Kurulu Kararı,
3-Noterden kira kontratı,
4-Yerin Tapu fotokopisi
5-Yerin İskan fotokopisi
6-Binada oturanların Muafakatnameleri
7- Sorumlu Müdür'e ait Sabıka Kaydı ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
8- Dernek Tüzüğü
NOT : Lokal müracaatı yapan Dernek tüzüğünde Lokal açabilir hükmü bulunması şarttır.